Handel równoległy lekami: Chronić czy zakazywać? – Prawo Europejskie w praktyce, Nr 1 (55), 2009

Artykuł poświęcony problemowi zakazu handlu równoległego produktami leczniczymi w świetle prawa konkurencji w kontekście orzeczenia ETS w sprawach połączonych C-468/06 do C-478/06 Sot. Lélos kai Sia EE i inni przeciwko GlaxoSmithKline AEVE.