Handel równoległy produktami leczniczymi a prawo konkurencji – w którą stronę zmierza orzecznictwo ETS?

Zarys Prawa Własności Intelektualnej, Vol. 2, C.H.Beck, Warszawa 2011
Artykuł poświęcony aktualnemu stanowi orzecznictwa unijnego dotyczącego problemu zakazu handlu równoległego produktami leczniczymi w świetle prawa konkurencji.