Leki z importu równoległego są wywożone z Polski – Gazeta Prawna 25.08.2009

Artykuł dotyczący skutków handlu równoległego dla polskiego rynku leków.