M. Orlicki, J. Pokrzywniak, A. Raczyński Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bydgoszcz – Poznań 2007. 

«Monografia stanowiąca kompleksowe i rzetelne opracowanie problematyki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy, prowadzący jednocześnie działalność naukową oraz zawodową w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, we wnikliwy sposób analizują regulacje prawne dotyczące tego ubezpieczenia, nie uciekając od licznych problemów natury teoretycznej i praktycznej tkwiących w tej materii, ale proponując zadowalające sposoby ich rozwiązania. » (źródło: Oficyna Wydawnicza Branta).