Nierzetelny marketing ekologiczny (greenwashing) – opis zjawiska i próba jego kwalifikacji prawnej

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, nr 2 (2015)