Nowe reguły dystrybucji zmieniają handel internetowy – Dziennik Gazeta Prawna 18.05.2010

Artykuł dotyczący nowego rozporządzenia blokowego dla porozumień wertykalnych – Rozporządzenie UE Nr 330/2010.