Pominięcie losu własności budynków w umowie przenoszącej użytkowanie wieczyste, Rejent 2018, nr 7, ISSN: 1230-669X,