Przedmiot ubezpieczenia OC

[w:] Umowa ubezpieczenia. Aktualne problemy prawne  pod red. A. Kocha, Bydgoszcz - Poznań 2005, s. 134-139.

Publikacja stanowiąca analizę specyfiki interesu majątkowego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – ze szczególnym uwzględnieniem tego ubezpieczenia jako ubezpieczenia pasywów. W artykule zebrano poglądy zagranicznej i polskiej  doktryny dotyczące przedmiotu ubezpieczenia OC.