Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, C.H. Beck, Warszawa 2010,

Wydana przez Wydawnictwo C.H. Beck monografia poświęcona określeniu sytuacji prawnej poszkodowanego na gruncie dobrowolnych i obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W publikacji przeanalizowano szczegółowo relacje zachodzące między ubezpieczycielem, ubezpieczonym, a poszkodowanym, jak również charakter prawny actio directa ¬-  bezpośredniego roszczenia przysługującego poszkodowanemu wobec ubezpieczyciela. Publikacja przywoływana wielokrotnie w późniejszej literaturze poświęconej zagadnieniom związanym z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.