Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

C.H. Beck, Warszawa 2010