Zarząd kablem światłowodowym stanowiącym przedmiot współwłasności przymusowej”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2019, nr 4, ISSN: 0137-5490.