Zasiedzenie fizycznej części nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018, nr 2, ISSN: 0035-9629