Pomagamy naszym Klientom uniknąć negatywnych konsekwencji braku zgodności z prawem takich jak:

  • Utrata majątku (np. związane z oszustwami/defraudacją/korupcją/błędami/brakiem możliwości dochodzenia odszkodowania)
  • Kary finansowe i inne sankcje dla przedsiębiorcy/władz organów przedsiębiorcy/pracowników
  • Dodatkowe koszty (np. naprawnienia szkód, konieczności nagłej reakcji spowodowanej naruszeniem, zaangażowania w wewnętrzne i zewnętrzne kontrole, wyjaśniennia i inne postępowania)
  • Utrata reputacji wśród klientów przedsiębiorcy, jego kontrahentów, pracowników, u opinii publicznej, organów administracji oraz innych podmiotów
  • Zmniejszenie konkurencyjności
  • Konieczność zmiany/zawieszenia/zaprzestania prowadzenia działalności

Opieramy się na sprawdzonych i skutecznych rozwiązaniach rynkowych/branżowych.

Klienci otrzymują wszechstronne wsparcie dzięki temu, że łączymy wieloletnie doświadczenie specjalistów z zakresu compliance, obsługi przedsiębiorstw oraz różnych dziedzin prawa.

Efektem jest wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem dostosowanego do skali i możliwości finansowych organizacji, a przez to przynoszącego realne korzyści.

Pomagamy Klientom w podnoszeniu kompetencji pracowników w zakresie zarządzania ryzykiem i świadomości prawnej.

Współpracujemy przy prowadzeniu wewnętrznych monitoringów i audytów.

Reprezentujemy także Klientów w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych i sądowych.