Inwestycje budowlane

Doradzamy, jak przygotować i zrealizować "bezpieczne" pod względem prawnym inwestycje budowlane, zarówno o charakterze przemysłowym, jak i z branży deweloperskiej, oraz dbamy o należyte wykonywanie obowiązków przez wszystkich uczestników procesu budowlanego. Bierzemy czynny udział w całym przedsięwzięciu inwestycyjnym – od etapu koncepcyjnego i analitycznego, przez realizację, po zgodne z przeznaczeniem użytkowanie końcowego efektu robót budowlanych. 
W imieniu Klientów bierzemy udział w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi obu instancji zmierzających do uzyskania rozstrzygnięcia koniecznego dla kontynuacji procesu budowlanego (decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie). Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny architektury, ochrony środowiska oraz kształtowania terenów zieleni celem zapewnienia kompleksowej analizy każdego zagadnienia.