Wspieramy artystów i podmioty kreatywne w skutecznym zarządzaniu i ochronie przysługujących im praw autorskich. Tworzymy strategie zarządzania prawami na dobrach niematerialnych, negocjujemy umowy przenoszące prawa i umowy licencyjne, oraz kompleksowe umowy o współpracy obejmujące regulację procesu twórczego oraz korzystania z jego owoców (np. umowy franchisingowe z zakresu usług szkoleniowych, umowy wdrożeniowe w odniesieniu do systemów informatycznych - w tym dla rozwiązań tworzonych na zamówienie). 

Podejmujemy skuteczne działania nakierowane na ochronę praw autorskich. Reprezentujemy podmioty kreatywne w sprawach o naruszenie praw autorskich. Wspieramy artystów i podmioty korzystające z utworów w relacjach z Organizacjami Zbiorowego Zarządu - tak w Polsce, jak i za granicą).