Prawo farmaceutyczne

Doradzamy Klientom we wszelkich zagadnieniach prawa farmaceutycznego i żywnościowego, w tym m.in w przedmiocie:

  • Regulacji dotyczących wytwarzania produktów leczniczych oraz ich znakowania
  • Zasad dystrybucji hurtowej produktów leczniczych, w szczególności w zakresie budowy i organizacji sieci dystrybucyjnych oraz różnych modeli dystrybucji dla rynków sprzedaży aptecznej i pozaaptecznej
  • Reklamy produktów leczniczych i produktów z pogranicza (wyroby medyczne, suplementy diety itp.)
  • Obrotu detalicznego produktami leczniczymi, w tym dozwolonej działalności promocyjnej i marketingowej w aptekach
  • Zagadnień sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych
  • Handlu równoległego produktami leczniczymi
  • Zasad obrotu i reklamy wyrobów medycznych

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami Inspekcji Farmaceutycznej oraz Inspekcji Sanitarnej, jak też przed sądami administracyjnymi oraz sądami polubownymi.