Doradzamy Klientom w procesie certyfikacji działalności gospodarczej w dziedzinie lotnictwa z uwzględnieniem przepisów europejskich. Reprezentujemy Klientów w innych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Przygotowujemy umowy dotyczące statków powietrznych i personelu lotniczego.