Prowadzimy stałą obsługę korporacyjną spółek w pełnym zakresie, w tym m.in.:       

  • tworzenie, przekształcanie, likwidacja spółek
  • transakcje nabycia i sprzedaży spółek
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych organów spółek – uchwał, regulaminów, protokołów zgromadzenia wspólników
  • umowy inwestycyjne, JV, itp.