Prawo ochrony środowiska

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w sprawach przygotowania inwestycji. Zapewniamy wsparcie prawne podczas kontroli zgodności prowadzenia działalności gospodarczej z prawem ochrony środowiska.