Prawo własności intelektualnej

Zespół Prawa Własności Intelektualnej współpracuje z klientami, dla których prawa na dobrach niematerialnych stanowią trzon działalności gospodarczej. Współpracujemy z przedsiębiorcami z branży IT, producentami elektroniki użytkowej, architektami, agencjami kreatywnymi oraz indywidualnymi artystami. 

Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań umownych zabezpieczających interesy naszych klientów w kontekście nabywania praw na dobrach niematerialnych, uzyskiwania takich praw (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe), czy korzystania z dóbr chronionych tymi prawami (umowy licencyjne, umowy franchisingowe, umowy dystrybucyjne). Uczestniczyliśmy w projektowaniu rozwiązań umownych o międzynarodowym zakresie — obejmujących kompleksowe zezwolenia na korzystanie z praw własności intelektualnej. 

Uczestniczymy w projektowaniu umów inwestycyjnych obejmujących inwestycje w startupy, w których przedmiotem aportu są prawa na dobrach niematerialnych. Tworzymy strategie ochrony praw własności intelektualnej oraz wewnętrzną dokumentację spółki zapewniającą nabywanie tychże praw od pracowników i współpracowników, jak również zabezpieczającą zachowanie tajemnic przedsiębiorstwa w poufności. 

Reprezentujemy naszych klientów w sporach sadowych z zakresu naruszenia praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.