Prawo własności przemysłowej

Doradzamy w przedmiocie uzyskiwania praw wyłącznych w stosunku do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków. Zapewniamy reprezentację przed Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Własności Intelektualnej w Alicante, Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, oraz w postępowaniach międzynarodowych o uzyskanie ochrony. W tym zakresie współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi, których praca wyróżnia się jakością i skutecznością. 

Zapewniamy klientom reprezentację w postępowaniach o naruszenie patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, czy wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach o naruszenie praw wyłącznych.