Rozwiązywanie sporów

Prowadzimy czynności tzw. „miękkiej windykacji” oraz udzielamy wsparcia prawnego w próbach koncyliacyjnego zakończenia sporu przed wniesieniem powództwa. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym - w tym w sporach o wartości kilkunastu milionów złotych. Występujemy przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą. Doradzamy przy zawieraniu ugód w toku postępowań sądowych oraz wspieramy Klientów w toku mediacji. Prowadzimy skuteczną egzekucję prawomocnych wyroków - dzięki ustanowionym w toku sprawy odpowiednim zabezpieczeniom na majątku dłużnika.