Prawo ubezpieczeń gospodarczych

W ramach specjalizacji prawa ubezpieczeń gospodarczych łączymy praktykę z teorią popartą doświadczeniem pracy naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stałym uczestnictwem na konferencjach naukowych poświęconych legislacji w zakresie prawa ubezpieczeń. 
Prowadzimy spory sądowe – w tym przed Sądem Najwyższym – w sprawach ubezpieczeniowych. Przygotowujemy opinie prawne w zakresie istnienia oraz zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Pomagamy konstruować oraz analizujemy zgodność z prawem ogólnych warunków ubezpieczenia. Doradzamy podmiotom rynku ubezpieczeniowego w zakresie wprowadzania regulacji organów nadzoru. Szkolimy przedstawicieli rynku ubezpieczeniowego oraz organów nadzoru w kwestiach związanych z zagadnieniami prawa ubezpieczeń.