Nieuczciwa konkurencja

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności tzw. niedozwolonych opłat półkowych, wprowadzających w błąd oznaczeń produktów i usług, nieuczciwej reklamy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Na polu pozasądowym — umownie zabezpieczamy interes przedsiębiorców w kontekście utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa w poufności. Prowadzimy w tym zakresie szkolenia dla przedsiębiorców, jak również formułujemy wewnętrzne regulaminy i instrukcje zabezpieczające przedsiębiorców przed ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa.